อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2557 “วันเข้าพรรษา คือวันงดดื่มสุราแห่งชาติ”

_mg_1749 _mg_1752 _mg_1755 _mg_1757 _mg_1758 _mg_1759 _mg_1790 _mg_1795 _mg_1800 _mg_1807 _mg_1829 _mg_1843 _mg_1846 _mg_1853 _mg_1857 _mg_1860 _mg_1862 _mg_1869 _mg_1879 _mg_1882 _mg_1883 _mg_1885 _mg_1886 _mg_1887 _mg_1888 _mg_1889 _mg_1890 _mg_1891 _mg_1892 _mg_1893 _mg_1894 _mg_1895 pic8

Leave a comment

Your email address will not be published.


*