ข้อมูลงบประมาณ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ปีงบประมาณ 2566

ประจำงวด 1 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2566 อ่านต่อ 
ประจำงวด 9 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2566  อ่านต่อ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2566 อ่านต่อ

ปีงบประมาณ 2565

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2565  อ่านต่อ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2565 อ่านต่อ

ปีงบประมาณ 2564

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2564  อ่านต่อ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564  อ่านต่อ

ปีงบประมาณ 2563

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563    อ่านต่อ
ประจำงวด 2 ประจำปีา 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563   อ่านต่อ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563  อ่านต่อ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563  อ่านต่อ

ปีงบประมาณ 2562

ประจำงวด 1  ประจำปี 2562 อ่านต่อ
ประจำงวด 2 ประจำปี  2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 3 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 6 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562  อ่านต่อ
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562  อ่านต่อ