วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

นายชูเชิด  มัจฉาฉ่ำ คณะครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 11 มกราคม 2557 ณ เทศบาลตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

children01 children02 children03 children04 children05 children06 children07 children08 children09 children010 children011 children012 children013 children014 children015 children016 children017 children018 children019 children020 children021 children022 children023 children024 children025 children026 children027 children028 children029 children030 children031 children032 children033

Leave a comment

Your email address will not be published.


*