สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2556 17-20 ธันวาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009 image010 image011 image012 image013 image014 image015 image016 image017 image018 image019 image020 image021 image022 image023 image024 image025 image026 pig_f01

Leave a comment

Your email address will not be published.


*