ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ขั้นตอนการลงทะเบียน
          1. ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนได้จากเว็บไซด์ https://student.vec.go.th/
>>>>>>>>วิธีการดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.uic.ac.th/web2015/?p=28751&preview=true
หรือ  >>>ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปวช. 1
>>>ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปวช. 2
>>>ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปวช. 3
>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปวส. 1
>>>>>>>>>>>>ดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนเเรียน ระดับ ปวส. 2
2. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หรือ ผ่านแอป Krungthai NEXT
ภายในวันที่ 2 – 15 ตุลาคม 2566 <<<เท่านั้น>>>
3. นำบัตรลงทะเบียนเรียนที่ชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งคืนครูที่ปรึกษา ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2566