พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมขนส่งทางบกกับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนายโกเมศ โตอินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่างกรมขนส่งทางบกกับวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรมขนส่งทางบก จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*