แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุ่งคอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนทุ่งคอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทุ่งคอก จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*