เปิดการแข่งขัน การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาช่างกลโรงงาน

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนายทองกำเนิด พิชิตรณชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาช่างกลโรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จ.ลพบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*