ประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองจัดประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมปรีดียาธร วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*