โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และคุณเสมอจันทร์ โชติกเดชาณรงค์ ให้เกียรติทำหน้าที่เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒o ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*