แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองออกแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในโรงเรียนบ้านหนองประดู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในพฤหัสบดีที่ ๒o ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ จ.กาญจนบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*