โครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ และ หมวด ๓

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับกรมขนส่งทางบกดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติการตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด ๒ และ หมวด ๓ ช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยดำเนินการเป็น ๓ ช่วง คือเวลาช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ และช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จุดจอดรถโดยสารประจำทาง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*