พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลพลับพลาไชย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖o พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

Leave a comment

Your email address will not be published.


*