พิธีมอบสัญลักษณ์โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓

ผู้บริหารนำโดย ดร.วีระ ทองประสิทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีมอบสัญลักษณ์โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ ๑๓ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ลานพาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าพารากอน กรุงเทพฯ

Leave a comment

Your email address will not be published.


*