การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตัวแทนคณะครู นักเรียน และนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ ๓ ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ชิ้นงานกล่องควบคุมไฟฉุกเฉิน รถรับ-ส่งนักเรียน ในงาน ” ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับรังสิต จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

Leave a comment

Your email address will not be published.


*