รางวัลนวัตกรรมพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

ท่อ

ท่อผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำ

รางวัลที่ได้รับ

  • ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ต้นกล้าพลังงาน
  • ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม Young Creative Award
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคกลาง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

 

11

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ 2 ระบบ

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลชนะเลิศ ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ระดับภาค

0

โปรแกรมควบคุมชุดพลังงานธรรมชาติ

ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์และระบบสมองกลฝังตัว

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
  • รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ระดับภาค

IMG_3103

ระบบการจัดการน้ำทิ้งห้องน้ำเพื่อการเพาะปลูกแบบพอเพียง

ประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรฯ

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
  • รางวัลชมเชย เหรียญเงิน ระดับภาค

Leave a comment

Your email address will not be published.


*