โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

 

โครงการตรวจสุขภาพและหาสารเสพติด ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘   สนองนโยบายศูนย์พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด  และโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด

_MG_2768_resize _MG_2772_resize _MG_2764_resize _MG_2761_resize _MG_2751_resize _MG_2746_resize _MG_2745_resize _MG_2739_resize _MG_2734_resize _MG_2732_resize _MG_2718_resize _MG_2717_resize _MG_2694_resize _MG_2690_resize _MG_2682_resize

Leave a comment

Your email address will not be published.


*