โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2557

โครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 18 – 20 มีนาคม 2558
ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี

_MG_8080_resize _MG_8098_resize _MG_8116_resize _MG_8133_resize _MG_8137_resize _MG_8139_resize _MG_8430_resize _MG_8668_resize _MG_8683_resize _MG_8882_resize _MG_8903_resize _MG_8942_resize _MG_9035_resize _MG_9125_resize _MG_9147_resize _MG_9176_resize _MG_9187_resize _MG_9353_resize

Leave a comment

Your email address will not be published.


*