พิธีเชิญขันน้ำสาคร เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ร่วมพิธีเชิญขันน้ำสาคร เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี