โครงการประกวดร้องเพลง Uic Voice

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการประกวดร้องเพลง Uic Voice โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง