การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๖)

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำโดย ดร.ชาตรี จำปาศรี พร้อมด้วยคณะ ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (รอบการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๖) ในวันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง