ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักครูเรือนแถว วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารบ้านพักครูเรือนแถว วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ตำบลหนองโอ่ง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) อ่านต่อ…