ประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
+24