วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยกองลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญพร้อมนำลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ในวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี