โครงการวันสุนทรภู่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยแผนกสามัญสัมพันธ์จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง