โครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการเข้าประเมิน โครงการ สุขาดี มีความสุข ในวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
+4