โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยชมรมวิชาชีพการตลาด จัดโครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยนายสายชล ศิษย์ฤาษี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง