กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (เราทำความดีด้วยหัวใจ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายสายชล ศิษย์ฤาษี รองผู้อำนวยการ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ (เราทำความดีด้วยหัวใจ) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดบ้านดงน้อย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี