วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567
“รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

อ่านต่อ…