เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง (UIC)🎓🎓
🔰เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2567
🔰ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
🔰ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
🔰สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กดลิ้ง https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init