ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

อ่านต่อ…