ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานทดลองใช้แบบทดสอบและประเมินภุมิคุ้มกันผู้เรียน

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและคณะทำงานทดลองใช้แบบทดสอบและประเมินภุมิคุ้มกันผู้เรียน ในวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ อาคารโดม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
+6