รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา)

อ่านต่อ…