ต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง