โครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองโดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์จัดโครงการศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง