วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองรับทุนสนับสนุนการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ ๒๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยนายชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูแผนก   ช่างยนต์ ให้การต้อนรับนายจิรายุ พงษ์วิทยภานุ กรรมการบริหารและทันตแพทย์หญิงณัฐชยา พงษ์วิทยภานุ รองกรรมการ บริหาร บริษัทโล้วเฮงหมงเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด มอบทุนสนับสนุนการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ ๒๖ ในวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมมาตรศรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง