13 ตุลาคม “วันนวมินทรมหาราช“

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันนวมินทรมหาราช“ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี