ร่วมพีธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการ

เข้าร่วมพีธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอาคารศิลปอาชา โรงเรียนอู่ทอง