วันพระราชทานธงชาติไทย

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับกองพลทหารราบที่ ๙ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง