ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ…