ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา

สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ อ่านต่อ….