โครงการพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยชมรมวิชาชีพการบัญชี จัดโครงการพัฒนาจิต ประจำปี ๒๕๖๖ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวมัลลิกา โสภณลัคนา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง