วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยแผนกสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

 

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง