โครงการรวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดยงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการรวมพลังไทย ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิพัฒน์ ทองระอา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง