ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มอบหมายให้คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเฉลิมพระเกียรติ “ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภออู่ทอง