พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง โดย ดร.ชาตรี จำปาศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง