โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*