26 มิ.ย.วันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

 

26 มิ.ย.วันคล้ายวันประสูติ “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี

อ่านต่อ…

Leave a comment

Your email address will not be published.


*