โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค ๕ จัดโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี