โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยนางสาวเง็กไน้ แซ่ลี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

Leave a comment

Your email address will not be published.


*